Fornminnesföreningen Nordmarksstugans Almanacka 2019


Image Almanacka2019

 

Image

WALK & TALK, TÖCKSFORS, 8 MAJ 2018 VID BESÖK PÅ NWT:Lenie o Leif Moberg, Werna Heed, Svea Andersson, Toril o Håkan Nilsson, Sylvia Dalén,Gun Andersson, Torill Nilsson, Birgitta o Roy Ringsby, Eva o Kjell Wiik, Gunvor Karlsson, Berit o Göran Nilsson, Annelie Diskerud Morken, Yvonne o Une Hedin, Åse Olofsson,Reidun Karsson, Gunhild o Leif Wilhelmsson, Else o Rune Arvidsson, Lisbeth Evegård,Birgitta Sandelin, Kirstin Gustavsson, Björg Christoffersson, Lisbeth Albinsson,Inger Hezekielsson, Vanja Berglund, Sidsel Andersson, Ingalill Patriksson, Bodil Gustavsson,Henry Berglund, Lilian Sjöqvist, Lennart Frenell, Ingrid Kristiansson,

GUIDER: Anders Gren och Linnea Rothsten.

 

                Fornminnesföreningen Nordmarksstugans Text 2019.

År 1993 utkom den första av Fornminnesföreningen Nordmarksstugans almanacka. Ämnet för årets kalender, den 27:e i ordningen, har vi kallat ”Kvinnors arbete”.  Merparten av allt material som finns arkiverat visar män i vardag och söcken, medan kvinnorna intar en mer blygsam plats. Här vill vi visa något av det material vi lyckats finna, men först en kort historik.År 1900 bodde 75 procent av svenskarna på landsbygden. 1950 bodde 43 procent på landet – och 2010 bara 15 procent. Den demografiska omställningen medförde stora konsekvenser för Sverige och under 1950-talet kom ett genombrott för kvinnor på arbetsmarknaden. Från att 30 procent av dem då lönearbetade steg denna siffra till 75 procent 1990. De som förut arbetat i jordbrukande familjer började söka sig till yrkesarbete. Offentliga sektorn - sjukvård, skola, omsorg och förvaltning växte fram till mitten av 80-talet och blev kvinnornas arbetsmarknad. I våra dagar dominerar tjänsteproduktion stort bland kvinnorna. De är privat eller offentligt anställda. De arbetar med människor – kunder, patienter, elever, vårdtagare m.m.Det bildmaterial vi tagit fram saknar tids linje och är på inget sätt representativt, men vi hoppas att kalendern skall ge återseendets glädje och väcka minnen och eftertanke till liv.Sommaren som gick var dem varmaste och torraste i mannaminne. Skördarna blev en besvikelse för många bönder, men framför allt väckte den oro hos många människor. Oro över att klimatförändringen verkar accelerera på grund av allt större utsläpp och miljömedvetenheten ökar. Engagemanget för miljövänlig energiteknik märks alltmer, även här i Nordmarken. Således har vår horisont mot väster förändrats med nya vindkraftverk på norska sidan vid Joarknatten och Högås, jättar 220 meter höga. Ytterligare ett område är planerat vid gränsen på svenska sidan. Sedan något år finns Nordic Solar på plats i nya lokaler. Företagets satsning på förnybar energi genomsol paneler har också varit framgångsrik. Eftersom alltfler väljer att byta till eldrivna bilar, hittills mest hos våra norska besökande, har behovet av fler laddstationer i kommunen blivit en central fråga.Efter många år av planering och projektering har man äntligen kommit igång med byggandet av ny tullstation vid gränsen mellan Stocketjärn och Krontjärn. Därmed avlastas trafiken på gamla E18 vid Hån och öppnar möjligheten för angenämare cykel och promenadstråk längs vägen.Den av Pastoratet planerade utförsäljningen av prästgården väcker heta känslor i Töcksfors. Fastigheten med vackert läge vid stranden med omkringliggande gräsmattor och ängar skulle ha stort värde för bygdens invånare, till exempel som hembygdsgård, men många andra användningsområden finns. Fastigheten har stora möjligheter som bör tas tillvara, tillfället återkommer inte.För Hembygdsföreningen Nordmarksstugans del kan vi glädjas åt att Lillstugan nu har fått nytt tak och hängrännor. Under hösten/ vintern kommer elinstallationen att vara klar, en satsning som gjorts möjlig genom generösa bidrag från Årjängs kommun samt Westra Wermlands Sparbank.

Slutligen vill vi från Hembygdsföreningen Nordmarksstugan med årets kalender önska alla ett GOTT NYTT ÅR 2019.

Hembygdsföreningen Nordmarksstugan  

Styrelsen

 

Image

Januari:  Töcksmarks Lottakår:Gunborg Eierstam, Inger Gustavsson, Alice Labråten, Anna Holt

 

 

Image

Februari:  Lärarinnan Edla Tholfsson med sin skolklass i Sockenstugan V:a Fågelvik tidigt 1900 tal.

 

 

Image

Mars:  Linberedning vid Kuel på Mon i Båstnäs Bastukärringar i full auktion med lin skäktning, och röken ligger tung från linbastun.

 

Image

April:  Kaffe smakar bra efter en dag vid Linbastun.

 

 

Image

Maj:  Töcksfors Jordbrukskassa med AnnaGreta Simonsson och Eivor Arvidsson.Under överinseende av bankstyrelse ordförande Leopold Andersson.

 

 

Image

Juni:  Dags att mjölka en skvätt till kvällsmaten ,tycker Elida Persson på Björkeskog.

 

Image

Juli:  TVAB fabriken i full gång, Astrid Andersson från Elovsbyn i arbetstagen

 

Image

Augusti:  Vävkurs på gång   Alfa Danielsson, Aagot Halvardsson, Märta Nilsson, Irma Andersson, Sonja Nilsson,Sonja Jansson, Ingrid Berglund, Birgit Thorängen.

 

Image

Sept:  Ellen Brander kokar eftermiddagskaffe.

 

 

Image

 

Okt:  Greta Johansson på Kullen i Amunderud  sköljer kläder vid Björkeskogs forsen

 

Image

Nov:   Carl Erikssons herrekipering i Töcksfors Med expediterna Nils Albertsson, Carl Eriksson, Märta Nilsson.

 

 

Image

Dec:   Harald Ängqvist kröner Töcksfors Lucia Märit AronssonTärnorna Ragull Änqvist och Siv Larsson.

 

Image

 Konstnären o café ägaren Matilda Röjdemo i arbete.

 

Image

 Yrkeskvinnorna  Gunvor Dalén, Margareta Lövgren, och Verna Eriksson   Klädda i folkdräkter för att fira Midsommar på Töresbynäset.

 

 

Image

 Styrelsen 2019 Önskar alla annonsörer och läsare Gott Nytt år.

 

Image

Våra annonsörer 2019.

 

 


 

 

Förening:

Hembygd och Fornminnesföreningen Nordmarksstugan

Skapad av: Per Nilsson (2019-02-21 21:44:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Per Nilsson (2019-02-22 13:11:22) Kontakta föreningen