Kanalen Stora Lee-Östen

I ovanstående protokollsutdrag från kommunstämman Östervallskog 1902
tas första beslutet att börja med kanalprojektet Stora Lee-Östen.


Löjtnanten vid Väg och vattenbyggnadskåren fick uppdraget att kartera sträckningen av Kanalen:


Majoren Theodor Helleberg fick enligt protokollsutdrag från 1904 uppdraget att projektera kanalen och göra ritningar och kostnadsförslag.

 

Nils Olsson i Boda

 

N.A Sannamon

 

Rudolf Kylander


Ansökan hos Hans Majestät Konungen om bidrag till projektet.


Arbetsledare för kanalbygget blev Disponenten för Töcksfors Bruk Fredrik Hammar

 


Anbuds handlingar för bygget

 

Arbetet börjar vid Nedre Slussen


Nedre slussen är färdigbygd


Snart klart att släppa på vatten vid Nedre slussen


Övre slussen håller på att färdigställas

Slussvaktare Nils på Slussen vid Minnesstenen.


Slussvaktarbostället.


Arbetsledare Fredrik Hammar begrundar Slussbygget


Farleden till Hån med bron vid Kyrkan håller på att byggas


Mudderverket är i  arbete med att justera djupet i Farleden mot Östervallskog


Inbjudan att delta vid invigning av Kanalbygget Stora Lee-Östen 1915


Ångbåten NORDMARKEN flaggprydd för avfärd till invigning av kanalen Stora Lee-Östen
Gäster går ombord vid nedre slussen i Töcksfors.


Folk är samlade vi Övre slussen i Töcksfors för invigningtal sång och musik


Tal hölls vid invigningen av Landshövdingen


Inskriptionen på minnesstenen vid Övre Slussen i Töcksfors

Sanamosågen.


Massafabriken i Hån.

Gottarsbysågen.


Östervallskogs såg hyvleri och snickerifabrik.


Gästerna anländer med ångbåten Nordmarken till Östervallskogs brygga till festen 1915

 


Invigningsfesten vid Röses gästgiveri i Östervallskog 10 september 1915

Kanalen 2014.

 


Dagens Kanaldirektör Benny Ruus

Förening:

Hembygd och Fornminnesföreningen Nordmarksstugan

Skapad av: (2013-02-04 12:25:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hembygd och Fornminnesföreningen Nordmarksstugan (2019-01-13 16:17:29) Kontakta föreningen