Nordmarken. En berättelse av Gösta Johannesson.


”Nordmarken”   en berättelse av Gösta Johannesson

 

1911, det år då Föreningen Nordmarksstugan bildades, levde vi ännu i den gamla tidsåldern. Då kunde man ännu se kreatursdrifterna komma vandrande genom Töcksfors på väg till Oslo, Kristiania, där slaktarna väntade.

Och ännu gick Flora tidigt varje morgon från ångbåtsbryggan nedanför massafabriken

och tog med alla som skulle ut i världen; till Oslo och Göteborg och för alla som skulle till Amerika var resan med Flora till Dals-Ed första etappen på den långa resan.

Och 1911 stakade man och projekterade bibanan Vännacka-Töcksfors som skulle ge Töcksfors förbindelse med övriga järnvägsnätet och en järnvägsstation belägen ungefär där Vårdcentralen är nu.

Men den nya tidens förebud  kunde man också skönja 1911: det skramlande vidundret

som hette Nordmarksbussen, Scania Vabis första specialkonstruerade buss, som från 1911

och något år framåt trafikerade routen Årjäng-Töcksfors-Åmotsfors.

 

Det följande årtiondet, 1911-21, kom att innebära många förändringar för Töcksmarksbygden.

När Folke Nilsson i Hån som ung tonåring 1914 fick följa med sin far till Mysen med kreatursdrift, läste han i den tidning han kostade på sig att det stora kriget hade brutit ut.

Första världskriget kom ju att innebära många förändringar, bl.a också den att kreatursdrifterna till Oslo upphörde.

1914 kom koncessionsbeslutet om den nya järnvägen och där hade man strukit Töcksforsbanan och gett den Skillingmark istället.

1916 invigdes kanalen Stora Lee-Östen, positivt ur bygdens synpunkt, men negativt

ur Floras, som fick en svår konkurrent i det motordrivna fartyget Svea som med

Oskar Molander son rorgängare, Gustav Sjöstedt som matros och fru Borgelin som

resttaurantris varannan dag gick traden Östervallskog- Ed och varannan dag i motsatt riktning.

Och när tioårsperioden var slut, 1921 projekterade Scania-Vabis efterträdare till den skraltiga

Nordmarksbussen, en serie om 6 postdiligensbussar med 36 hästkrafter, med plats för 6 passagerare och en högsta tillåtna hastighet av 20 km/tim.

Inte mycket kanske, men en ny tid var det onekligen. Bussarna tog över kollektivtrafiken och

Flora gick sin sista tur den 3 dec. 1925.

 

Gösta Johannesson.

Båten Svea på väg från Töcksfors till Östervallskog.

 

 

Förening:

Hembygd och Fornminnesföreningen Nordmarksstugan

Skapad av: Per Nilsson (2013-02-04 14:46:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hembygd och Fornminnesföreningen Nordmarksstugan (2019-01-13 16:19:01) Kontakta föreningen