Almanacka 2014


Hästen i trav och arbete.

 

Terje Vesaas skriver i ”Mannen og Fålen” om Hästar ungefär så fritt översatt:Priset för hästen att vara samman med människor har varit förfärligt.Han har mist sin frihet, från att ha strövat fritt över slätterna från nord till syd, har han blivitslav under fältherrar och nyodlare. Hästen har trots allt blivit stor genom att ta plats i historien i saga och sägen, fått visa vad den kan, vad den tål, och vad den orkar.Har fått bli den store hjälparen på jorda. ” så långt fritt Vesaas”.
I magra gränshemman har hästen också fått vara hjälpare när skörden skulle bärgas in på logen, torvorna vändas för nya skördar eller stommen till nybygge skulle forslas ur skogen.Han har fått visa vad han kan när någon skjutsats ut i världen, till järnvägen i Åmåt eller till ”Byn”. En snabbfotad häst var status men också livsnödvändig om doktorn eller barnmorskan skyndsamt måste till gårds och liv räddas. Så slutligen spändes de för i långa svarta rader när sista färden anträddes.Hästen hjälparen vår på jorda i liv och död.

Sigurd i ”Skräne” Nilsson.

 

Fornminnesföreningen Nordmarksstugan utger 2014 års almanacka och vi hoppas på lika positivt mottagande som föregående år. Liksom tidigare anstränger vi oss att ge olika tidsbilder inom olika områden av förgången tid..På ett år händer många saker som är värda att uppmärksamma och vår strävan är att alma-nackan varje år skall vara något av en tidsdokumentation, där vi tar upp något av det som skett under året som gått.En sådan händelse är folkomröstningen i skolvalet. Valdeltagandet var tyvärr inte stort, men tolkningen av valutgången framstår för många som förbryllande. Båda sidor utropade sig som segrare med valresultatet som grund.Norgehandeln visar inga tecken på avmattning, det totala exportvärdet uppgår nu till mer än 20 mdr kronor. Handeln betyder mycket för bygden och ger många arbetstillfällen.Fibernätutbyggnaden fortsätter i oförminskad takt inom alla delar av kommunen, i Töcksfors märks också satsningen på fjärrvärme.Årets älgjakt är i stort sett avklarad med gott resultat, endast Håns JVO återstår i skrivande stund.Utbyggnaden på Prästnäset fortsätter, men ännu ser vi inte att byggstarten av den projekterade tullstationen kommit i gång, till skillnad mot den, på norska sidan, där allt redan står färdigt.Godstrafiken tvingas fortsatt ta omvägen över Hån och gamla E18.Kyrkovalet gav som vanligt lågt valdeltagande, men ändå en ökning mot tidigare .Inga stora förändringar kan dock förmärkas.Fornminnesföreningens årsmöte avhölls traditionsenligt annandag midsommar, denna gång på församlingshemmet, då vädret omöjliggjorde firande vid Nordmarksstugan.Vissa arbeten är planerade, såsom några tak- och grundförbättringar, av vilka en del får anståtill kommande år.Så till almanackan! Efter en varm och torr sommar och en vacker höst, börjar det så bli hög tid att tänka på det kommande året.Temat för almanackan år 2014 är hästen i trav och arbete. Hästen har genom alla tider varit en oumbärlig kamrat och följeslagare i skogen såväl som i jordbruket. Vi är många som minns tiden då hästen var vanligare än bilen som färdmedel på vägarna och traktorn som arbetsredskap på åkrarna.Som ett minne från den tiden står väl i de flesta lador gamla åkdon eller jordbruksredskapkvar och minner om gamla tider. Om vintrarna kom slädarna fram och vid kyrkan står kyrkstallarna ännu kvar, tomma, väntande på kyrkobesökare. De påminner om en förgången tid, kanske glömd för många, trots att det inte är så länge sedan.År 1936 invigdes travbanan i Årjäng och Nordmarken är sedan dess riksbekant för travintresserade, inte minst som en av Sveriges vackraste travbanor. Under senare tid har travmuseet tillkommit och frågan är om inte hästen, snarare än björnen borde pryda Årjängs vapen.I bilderna som vi tagit fram i årets almanacka har vi försökt visa hästens betydelse, lika fördelade mellan Fågelvik, Töcksmark och Östervallskog.Per Nilsson har som vanligt gjort ett jättejobb och tillsammans med Lars Brander och oss andra inom Fornminnesföreningen Nordmarksstugan, hoppas vi att bilderna i årets utgåva skall intressera och kanske skapa återseendets glädje.Ett stort TACK till våra sponsorer, som gör det möjligt att dela ut almanackan gratis till alla hushåll, samt till alla Er som bidragit med fotografier och annat material. Särskilt tack till Sigurd Nilsson, som med sin erfarenhet och kunskap varit till stor hjälp i arbetet.Till sist vill vi hänvisa till vår hemsida, samt att besöka bildgalleriet.org. Där finns myckeinformation och många intressanta bilder att titta på.Vi är också glada föralla tips och all information och tar tacksamt emot alla bidrag.

Töcksfors i oktober 2013.

Fornminnesföreningen Nordmarksstugan

Styrelsen

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

Förening:

Hembygd och Fornminnesföreningen Nordmarksstugan

Skapad av: (2013-11-08 10:14:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hembygd och Fornminnesföreningen Nordmarksstugan (2019-02-22 23:57:00) Kontakta föreningen