Finnmossens gruvor

Driften vid dessa järnmalmsgruvor påbörjades 1713 och pågick med uppehåll fram till 1973. Finnmossen var Uddeholmsbolagets sista gruva i Nordmark. Till Finnmossefältet brukar också räknas Torsbo-, Pen-, Brus-, Örn- och Käringbergsgruvorna. Störst av dessa var den 90 meter djupa Torsbogruvan (nedlagd 1906), som redovisade en malmfångst av ca 14 000 ton. Till och med år 1920 hade enligt Harald Carlborg cirka 750 000 ton järnmalm brutits vid Finnmossens gruvor. Under åren 1921 – 1962 uppfordrades enligt Bergshanteringen, Sveriges officiella statistik, 1 750 000 ton malm + gråberg. Detta ger en summa av 2 500 000 ton. Denna siffra bör troligen utökas något för att få mängden totalt uppfordrat berg genom åren. Detta eftersom gråbergsuppfordringen t.o.m. 1920 inte finns redovisad. Vid Finnmossen inträffade en av Sveriges största gruvolyckor genom tiderna år 1856. 10 personer drunknade då när man fick genomslag med en gammal vattenfylld gruva.

 


Förening:

Nordmarks Hembygdsförening

Skapad av: Nordmarks Hembygdsförening (2015-10-07 12:08:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan Kruse (2015-10-07 14:05:49) Kontakta föreningen