Tabergs gruvor (1702 – 1962)

Jan Kruse, 2008Fotograf: Jan Kruse, 2008

Det finaste minnet från gruvdriften i Taberg är det grandiosa vattenhjul. Med hjälp av detta hjul och en stånggång, så kunde man hålla gruvan läns.

Jan Kruse, 2004Fotograf: Jan Kruse, 2004

Tabergs kanal togs i drift 1850 och byggdes för att underlätta transporter av järnmalm m.fl. varor. Verksamheten slogs dock ut redan i mitten på 1870-talet när järnvägen kom.

Jan Kruse, 2004Fotograf: Jan Kruse, 2004

Falu Kils schakt drevs påbörjades redan på 1870-talet. Här gick förr gruvarbetarna ned när de skulle jobba i gruvan. Notera förtimringen.

Jan Kruse, 2004Fotograf: Jan Kruse, 2004

Denna byggnad var under många år gruvkontor vid Tabergs gruvor. Idag används den som vävstuga.

Jan Kruse, 2004Fotograf: Jan Kruse, 2004

Denna byggnad användes som förråd när gruvorna var i drift. Förr gick järnvägen förbi här. Notera kajen i förgrunden.

Jan Kruse, 2005Fotograf: Jan Kruse, 2005

År 1905 kunde man börja använda borrmaskiner vid Taberg och Nordmarksberg. Elkraften till kompressorn som levererade tryckluften köptes från Älvestorp. I samband med detta byggdes denna transformatorstation.

Jan Kruse, 2004Fotograf: Jan Kruse, 2004

F. A. Dahlgren, eller ”Fredrek på Ransätt” som han också kallades, föddes vid Taberg 1816. Fadern Barthold var nämligen chef för gruvorna vid Taberg.

Vykort över herrgården i Taberg. Den flyttades omkring år 1920 till Uddeholm utanför Hagfors.Fotograf: Vykort över herrgården i Taberg. Den flyttades omkring år 1920 till Uddeholm utanför Hagfors.

Lars Carell, 1954Fotograf: Lars Carell, 1954

Till vänster gruvlaven över Oskars schakt och till höger anrikningsverket. Anläggningarna revs i mitten på 1970-talet.

http://www.filipstadsbergslag.com/gruvor/nordmark/taberg.html
(Här finns mer att läsa om Tabergs gruvor)

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter