Vallstugan

Vallstugan och Handelsboden

Mycket tidigt syntes vallstugorna ha blivit uppförda runt kyrkan. Flera av dem låg så nära kyrkan att man fruktade för brandfara. Redan 1802 beslöt socken-
stämman, att alla som hade kyrkstugor, bodar och stallar inom 142 alnars avstånd från kyrkan hade att vid vite av 10 riksdaler borttaga och flytta dem. De som ville uppföra vallstuga eller kyrkstall, måste göra detta på den plats, som kyrkoherden anvisade.

Så gott som alla bönder i byarna ägde vallstuga här vid kyrkan. Den här vallstugan är en s.k dubbel-vallstuga, och uppfördes år 1880, den ena hälften av hemmansägare Olof Olofsson, Bergsjö och hemmansägare Karl Olof Karlsson, Stafsjöholm, den andra hälften av hemmansägare Karl Jonas Göransson, Bergsjö och Alexander Arctadius, Klöse (Bergsjö). Den låg ursprungligen, där Utterströms Järnhandel nu ligger. Hemmansägare O.A. Olsson i Levar och Magnus Pettersson i Sunnansjö flyttade den senare längst ned på Vallstugegatan, nuvarande Storgatan. Den ändrades till bostadshus och beboddes en längre tid av färgare Karlsson, som hade vadmalsstamp i Bratt-
fors, han stampade halv och helstampat ylletyg. Den beboddes senare av Fru Öberg och inköptes senare av fröken Rut Matilda Strömdahl i Långed.

Taken och golven och dörrar är tagna från mycket gammla gårdar i Hörnsjö och Torrböle. Taket till den ena stugan är skänkt av hemmansägare Fritiof Jakobsson med fru i Torrböle. Murarna är uppförda efter gamla bevarade murmått och är därför tidstypiska.

I vallstugan som nu finns bevarad har det ena rummet inretts till lanthandel. Herbert Molin, som tidigare var ägare av Baggårds Handel, skänkte 1983 gamla innventarier och handelsvaror från sitt handelsbolag, som startade 1872. Vi kan nu visa, hur det kunda se ut på en lanthandel i forna tider.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter