Loge från Örsbäck

Loge från Örsbäck

Timmerlogen är skänkt av Bäcklundska stiftelsen och flyttades till hembygdsområdet 1976. Det har en typisk utformning för våra trakter men försågs med ett övre våningsplan vid återuppförandet för att ge utökat lagringsutrymme för hembygdsföreningens föremålssamling. Byggnaden försågs med tegeltak, skänkt till Hembygdsföreningen av Runo Öberg och Sixten Sjölund, Ava. Under 2010 försågs byggnaden med plåttak eftersom den gamla tegeltaket tjänat färdigt.
Det nedre planet fungerar som vagnslider för vagnar, rissla och jordbruksmaskiner, potatisupptagare och tröskverk m. m. medan det övre planet mestadels används som förrådsutrymme.
Här finns också jordbruksredskap som användes redan under Linnés tid när han gjorde sin Norrlandsresa 1732. I sin dagbok har han avbildat en rist och plog som helt överensstämmer med de som finns uppsatta på den norra väggen vid fönstret.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter