Våra byggnader

Hembygdsföreningens byggnader ingår i det som i folkmun benämns Gamla prästgården. Fram till 1939 var Gamala prästgården kyrkoherdens bostad i Nordmaling och där inrymdes också pastorsexpeditionen. Den östra flygelbyggnaden inrymmer Hembygdsmuseet som initierades 1942 när hembygdsföreningen bildades. Byggnaden tillkom omkring åren 1758-60 och hade funktionen av ”sommarstuga” åt kyrkoherdefamiljen. Med tiden förändrades kyrkoherdens ämbete och hans engagemang som lantbrukare minskade och under 1800-talet övergick prästbordet till att bli arrendejordbruk. 1820-24 renoverades byggnaden, arrendatorn fick flytta in, och de andra flygelbyggnaden byggdes som drängstuga.

Övriga byggnader som vi förfogar över är en Bagarstuga med tillhörande vedbod, Vallstuga som också inrymmer en handelsbod, Loge och en Kornbod som byggdes omkring 1758.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter