Styrelsen

 • Ordförande:  Ronny Petersson, 1 år
  Adress: Kråken 98,  91496 Håknäs
  e-post: [email protected]
  Tel: 0930-46030
  Mobil: 070-6858441
 • V.ordf:  Sune Lundström, Nordmaling
  e-post: [email protected]
  Tel: 0930-10424; 0930-45075
 • Kassör:  Yvonne Eriksson
  e-post: [email protected]
 • Sekreterare:   Gudrun Hultin
  e-post:
 • Övriga ledamöter:
  Lena Sundqvist
  Eva Karin Sjödin
  Roland Eriksson
  Representant för Nordmalings församling
  Styrelsesuppleanter
  Sture Hansson, 1 år
  Bo Hultin, 1 år
  Ann Hägglund, 1 år, tillika bagarstugeansvarig tillsammans med Gudrun Hultin
  Kalle Brodersen, 1 år
 • Revisorer
  För 1 år, omval av Ulf Forslund och nyval av Martin Sjöström

  Valberedning, för 1 år
  Sven Lundberg, sammankallande
  Sara Larsson
  Vakant

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter