Peter Artedi

Artedistenen

Till minne av Peter Artedi, son till Olof Arctaedius, kyrkoherde i Nordmaling 1716-1728, reste föreningen en minnessten år 1985. Det var då 250 år sedan han omkom i Amsterdam, endast 30 år gammal. Han var en av Sveriges mest lovande naturforskare, mycket god vän med Linne. Redan vid unga år vann han europeiskt anseende som forskare. I sin ungdom gjorde han en förteckning över växterna i socknen, en Nordmalings-flora, som nu är sammanställd i skriften ”Peter Artedi och Nordmalings Flora”, men han är mest känd för sitt arbete inom ichtyologin med klassificeringen av fiskar. På British Museum förvaras en liten svensk fiskefauna ”Peter Artedis – Ångermanland-Sverige – förteckning över fiskar i Östersjön och i Sveriges floder och sjöar med synonyma namn från de främsta ichtyologerna”, samt ett utkast till en däggdjurssystematik.
1732 gjorde Carl von Linné sin Lappländska resa som är av speciellt intresse för Nordmaling. Han startade sin resa den 12 maj och den 22 maj kom han till Nordmaling Linné gästade kyrkoherde Turdin och har hälsningar med sig från sin kamrat. Hans gode vän och studiekamrat Peter Artedi hade hjälpt honom att göra upp resprogrammet, och eftersom han var prästson från Nordmaling, är ”Iter Lapponicum” av särskilt intresse för vår bygd. Linné går på upptäcktsfärd i omgivningen och där visar man honom en surbrunn sydväst om prästgården, ”..vid havskäret”. Denna surbrunn hade Peter Artedi upptagit på sin ”Loko natali” – hemort.

I Levar bodde Artedis mor och syster Lisa, som fick personliga hälsningar från kandidaten i Uppsala. Pastor Turdin beskriver Linné som ”beskedlig”, och pastorskan, som var av släkten Renhorn, visade forskaren sina gäss, som var av ”särskild art”.  Även Gästgivaren i Ava fick hälsning från Artedi, som varskott Linné om att här serverade man allehanda fin fisk, i Aspån finns bl.a. Rudor. I Mo bodde också sockenapotekare Jacob Molin, som i resplanen ”Resans gång”  beskrivs vara Artedis gode vän och mentor – ”Buss multa dicit, sed mentitur”.  När Linné kom till Umeå hälsade han också på Artedis svåger, Petter Biur.

Som synes skymtade Artedi bakom hela resrouten

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter