Föreningen

Nordmalings Hembygdsförening har sin verksamhet vid vad som vi i folkmun kallar ”Gamla Prästgården”. Föreningen ansvarar för Hembygdsmuseet – vilket är inrymt i en av Prästgårdens flygelbyggnader –  och dessutom  ett antal äldre byggnader på Hembygdsområdet.
I Församlingsgården finns också en monter med äldre glas och porslin som kom till när Församlingsgården renoverades 1962. Efter en begäran från  byggnadskommittén gjordes en framställan till Hembygdsföreningen om att ansvara för denna utsmyckningen av Församlingsgården.

Hembygdsföreningen startade i januari 1942 och en av de drivande eldsjälarna var dåvarande kyrkoherden Adolf Råde, som var en bygdens son och hade ett brinnande intresse för kulturarvet och  var Riksantikvarieämbetets förlängda arm inom socknen. Han samlade in föremål inom socknen och på detta sätt tillkom Hembygdsmuseet som fortfarande finns kvar.

På senare tid har även en annan bygdens son uppmärksammats, nämligen Peter Artedi. Han var en framstående forskare samtida med Carl von Linné och sammanställde en flora över växter inom socknen, men han är nog mest känd för sin forskning och klassificering av fiskar. Till hans minne finns en minnessten rest vi Hembygdsmuseet.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter