Föreningen skall på kyrklig och fosterländsk grund tillvarataga och vårda våra fornminnen samt äldre och yngre kulturminnen inom Nordmalings kommun samt sprida kunskap om och kärlek till hembygden.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter