VÅR BYGD

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår Bygd  presenterar artiklar om hembygden i norra Halland. Årsskriften har kommit ut sedan år 1916. Innehållet i årets utgåva, Vår Bygd 2018, kan du se via länken  2018-04-05 VB-2018 hemsidan  . En komplett innehållsförteckning finns på länken 2018-04-05 VB hemsidan .

VÅR BYGD ingår i medlemsavgiften för Nordhallands Hembygdsförening. Den kan köpas på Hembygdsföreningens expedition, där även äldre årgångar finns till salu. Naturligtvis finns den att läsa på Hembygdsföreningens bibliotek.

Jubileumsutgåvan Årgång 2017 innehåller följande artiklar.

Minnesord Uno Bergvall: Anna-Kerstin Ahlberg.
Uno Bergvall-Kusin, Kompis, Brorsa: Thorvald Jangvik.
En minnenas kväll: Berättat av Uno Bergvall, nedtecknat av Thorvald Jangvik.
Något om hembygdsrörelsens uppkomst: Per Andersson.
Nordhallands Hembygdsförening: Berit Hall.
Vår Bygd – en pigg 100-åring: Gert-Åke Pålsson.
Karta över Fjäre härad.
Hur fjäran vid åsen blev Fjärås: Berit Andersson och Jan Kuylenstierna.
Bonaden målad av Eva Hultén och Dea Zakrisson.
Frillesås och Landa socknar: Lena Greenwood.
Bonaden målad av Elvy Johansson och Lena Greenwood.
Förlanda – i allmänhet och i synnerhet: Arne Ahlquist.
Gällinge och Idala socknar för hundra år sedan: Hans-Börje Oskarsson,
Morgan Hugosson, Gunvor Johansson och Paul Karlsson.
Gällinge-Idala hembygdsgille: Hans-Börje Oskarsson.
Hanhals socken: Ingemar Olsson.
Bonaden målad av Margaretha Ericsson.
Hanhals hembygdsgille: Sten Johansson.
Kungsbacka hembygdsgille eller hembygdsgillet S:ta Gertrud:
Sven-Erik Rademalm och Leif Fjellstedt.
Bonaden målad av Kerstin Dahmm.
Lite historik från Lindome socken och Lindome hembygdsgille:
Karin Ganebratt.
Bonaden målad av Karin Ganebratt.
Berättelser från Lindome socken: Tage Karlsson, Gunvor Hansson,
Astrid Waldefors, Lisbeth Ericsson och Kajsa Karlsson.
Onsala hembygdsgille och gården Apelröds historia: Agneta Linger.
Bonaden målad av Marjut Börjesson.
Nedslag i Släps sockens historia: Kristina Mårtensson och Kerstin Segesten.
Bonaden målad av Maj-Britt Ekman, Eva Nilsson och Mona Sundborg.
Tölö socken: Birgitta Tingdal.
Bonaden målad av Susan Brännström.
Tölö hembygdsgille: Birgitta Tingdal.
Vallda hembygdsgille och Vallda socken: Per Andersson, Eva Nordström
och Ulla Strid.
Bonaden målad av Elisabeth Cronholm.
Älvsåkers socken: Ingun Adolfsson.
Bonaden målad av Ing-Mari Jacobsson och Ingun Adolfsson.
Älvsåkers hembygdsgille: Ingun Adolfsson.
Byar och gårdar i Ölmevalla socken: Sune Börjesson.
Bonaden målad av Magdalena Karlsson-Ekström.
60 år med Ölmevalla hembygdsgille: Stina och Harry Johnson.
Bondeseglare från norra Halland: Göran Sändare.
Kungsbackason i förskingringen berättar om sina sjöfarande anfäder. Hans farfar, Birger Johansson, var med och bildade Nordhallands Hembygdsförening.
Röda korset 100 år i Kungsbacka: Margareta Anskär.
Redan den 16 februari 1916 startades en Rödakorskrets i Kungsbacka.
Kungsbacka Rödakorskrets – Tillbakablick på de senaste tio åren:
Gunnel Håkansson.
Svinet i Rossareds skog 1678: Andreas Karlsson och Anna Karlsson.
Återigen har syskonen Karlsson hittat en spännande historia från norra Halland.
Nordhallands Hembygdsförening. Verksamhetsberättelse 2016.
Kassaredogörelse 2016.
Hembygdsgillenas verksamhet 2016.
Nordhallands Hembygdsförenings styrelse.
Gillesråden.
Årskrönika 2016.
Utdrag ur Nordhallands Hembygdsförenings tidningsarkiv sammanställt av
Anna-Kerstin Ahlberg.