Valldahemmet

Valldahemmet förvaltar kapital bildat genom försäljning av dåvarande sommarkolonien Valldahemmet och genom donationer och gåvor av privatpersoner. Avkastningen utdelas årligen som stöd till
–  forskning inom natur-, landskaps-, miljö- och kulturvård
–  barn- och ungdomsverksamhet samt utbildning härför
–  hjälpverksamhet åt behövande

Enskild person eller förening, som önskar bidrag från Stiftelsen, sänder ansökan till
Stiftelsen Valldahemmet,
c/o Nordhallands Hembygdsförening
Box 10 094, 434 21 Kungsbacka

Förfrågningar kan göras per tel. 0300-108 44 eller vid besök på kansliet, Västergatan 17, öppet helgfria måndagar och torsdagar kl. 10-15.

Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast den 9 april 2017. Blankett för ansökan kan erhållas från Hembygdsföreningens kansli. Ansökningsblankett kan även hämtas genom att klicka på Valldahemmet ansokan_pdf (OBS pdf-format, du måste alltså ha Acrobat Reader installerad på din dator).
Vill du ha ansökningsblanketten i word (.doc)-format klicka på Valldahemmet ansokan_doc

Stiftelsen ser gärna, att dess kapital utökas, så att än mer stödjande verksamhet kan bedrivas, och tar därför gärna emot donationer. Gåvomedel kommer till direkt nytta, då de administrativa kostnaderna är nära nog obefintliga. Det är också tillfredsställande att veta, att hjälp och stöd sker inom närområdet.
Stiftelsens bankgiro 5874-0622.

Historik
År 1933 invigdes Valldahemmet. Det var en form av kustsanatorium.
Verksamheten där skulle förebygga och bekämpa tuberkulosen. Under
årens lopp fick 2 500 barn kolonivistelse där.

Kampen mot tuberkulosen var framgångsrik. Tuberkulosen utrotades.
Valldahemmet och liknande institutioner hade inte längre samma funktion
att fylla. Den förening, som drivit verksamheten, sålde fastigheten till
Kungsbacka kommun. Försäljningssumman och övriga tillgångar, cirka
600.000 kronor, har sedan förvaltats av Föreningen Valldahemmet.
Avkastningen av detta kapital har varje år delats ut inom kommunen till
behövande och till förenings- och fritidsverksamhet, främst bland
ungdomar.

1996 ombildades Föreningen Valldahemmet till Stiftelsen Valldahemmet
för fortsatt förvaltning av kapitalet. Stiftelsen ville också fortsätta arbetet
med att utöva hjälpverksamhet, främja barn- och ungdomsverksamhet
samt också stödja vetenskaplig forskning inom natur-, landskaps-, miljö-
och kulturvård.

Då Stiftelsen Valldahemmet saknar administrativ personal och expedition,
togs kontakt med Nordhallands Hembygdsförening. Överenskommelse
träffades om att Stiftelsen Valldahemmet ingår i Nordhallands Hembygdsförening, vars kansli svarar för administrationen.