Hammerö

Här bodde Kungsbackagumman, Brita-Lena Andersson.