Medlemskap

Bli medlem
Som medlem i Nordhallands Hembygdsförening får du glädjen att deltaga i föreningens och alla hembygdsgillenas evenemang. Du bidrar samtidigt till föreningens arbete för vår hembygd.
Medlem i Nordhallands Hembygdsförening blir du enklast genom ett besök på vårt kansli, Västergatan 17 i Kungsbacka. Du kan också anmäla dig genom att betala in medlemsavgiften på vårt bankgirokonto  5896-0030.
OBS !  Glöm inte att ange vem du är. Ange även vilket hembygdsgille du vill tillhöra.

Medlemsavgiften är:
för makar/sambor       165 :-
för enskild medlem      135 :-

I medlemsavgiften ingår ett exemplar av årsskriften VÅR BYGD. Varje år erhåller medlemmarna dessutom två nr av medlemsbladet, som beskriver hembygdsgillenas evenemang.