Kontakta oss

Ni kan kontakta oss genom besök, per telefon, e-post eller vanlig post.

Kansli:                Nordhallands Hembygdsförening
Postadress:       Box 10 094,  434 21 Kungsbacka
Besöksadress:  Västergatan 17,  Kungsbacka
Telefon:             0300-10844
epost:                 nordh.hembygd[at]telia.com
Hemsida:           www.hembygd.se/nordhalland
Bankgiro:           5896-0030
Öppettider:       måndagar och torsdagar  10.00 – 15.00
helgfria lördagar  10.00 – 14.00

Ordförande:        Harry Johnson, Ölmanäs Ringväg 13,  439 52 Åsa
Tel hem:              0340-65 17 88

Sekr o kassör:      Anna-Kerstin Ahlberg,  Vårdkaseberg 17,  434 98 Kungsbacka
Tel hem:                0300-142 41