Äldre frågetävlingar

————– Föregående tävlingar ———————————————————–

Våren 2017
Söndag 29 januari / Kungsbacka
Tävlingen arrangerades av Kungsbacka hembygdsgille och genomfördes i Tölögården. Dagens tema var ”Diana”, personer med namnet och händelser förknippade med namnet. Denna omgång vanns av Lindome och Vallda, vilka fick 12 poäng av 15. Vackert gjort. Sist kom Förlanda och Släp med 9 poäng. Men dessa två hade stort försprång sedan tidigare och ligger högst upp i Total Placering. Frågorna kan du se här Fragor jan-2017 och resultatet visas här Resultat jan-2017.

Fredag 24 februari / Onsala
Tävlingen gick av stapeln  i Kapareskolan och arrangerades av Onsala hembygdsgille. Frågor och svar presenteras i var sitt dokument för att envar skall kunna testa sin kunskap. Frågorna kan du se här Fragor feb-2017. Svaren visas i detta dokument Svar Onsala feb-2017. Detta var den näst sista tävlingen i denna omgång. Fortfarande ligger Förlanda i ledningen. Resultatet visas här Resultat feb-2017 .

Söndag 26 mars / Gällinge-Idala
Den tredje och sista av vårens frågetävlingar ägde rum i Stuvs bygdegård söndagen den 26 mars med arrangemang av Gällinge-Idala hembygdsgille. Det blev Förlanda, Vallda och Fjärås, som går till Hallandsfinalen. Efter grundomgångens femton frågor hade Förlanda uppnått 60 poäng, det behövdes två utslagsfrågor att skilja Fjärås och Vallda åt. Efter de två extrafrågorna, nr 16 och 17, slutade Vallda på andra plats och Fjärås på tredje plats. Tävlingens frågor kan du se här Fragor mar 2017   och svaren visas separat i detta dokument Svar G-I mars-2017. Slutresultatet visas här Resultat mar-2017 .

Hallandsfinalen går söndagen den 23 april kl 14.00 i Solbackens bygdegård, Edenberga. Arrangör är Höks hembygdskrets.

Hösten 2016
Söndag 25 september / Hanhals
Tävlingen arrangerades av Hanhals hembygdsgille och genomfördes i Hanhalsgården. Dagens omgång vanns av Förlanda med Fjärås som god tvåa. Frågorna kan du se här Fragor_20160925 och resultatet visas här Resultatmatris-sep 2016.

Söndag 16 oktober / Förlanda
Tävlingen arrangerades av Förlanda hembygdsgille och genomfördes i Helleviks samlingslokal. Segern i dagens omgång delades av Onsala och Släps hembygdsgillen. Frågorna kan du se här Förlanda 161016  och resultatet visas här Resultatmatris-okt 2016 .

Söndag 20 november / Frillesås-Landa
Tävlingen arrangerades av Frillesås-Landa hembygdsgille och genomfördes i Stuvs bygdegård. Det var en svår omgång, ingen av de tävlande lagen kom upp till 10 rätt. Frågorna kan du se här Frillesås-Landa nov_2016 .Resultatet visas här  Resultatmatris-nov-2016

Hösten 2015
Söndag 27 september
Tävlingen arrangerades av Ölmevalla hembygdsgille och genomfördes i Löftadalens Folkhögskola. Frågorna visas här Olmevalla sept 2015 och resultaten visas här Resultatmatris-sep 2015 .

Söndag 25 oktober
Tävlingen arrangerades av Släps hembygdsgille och genomfördes på Särögården. Resultaten visas i följande excelark Resultatmatris-okt 2015 . Frågorna kan du se på följand word-dokument Slap okt 2015.

Söndag 22 november
Tävlingen arrangerades av Tölö hembygdsgille i Tölögården med musikunderhållning av Stig och Alf Andersson. Denna var den tredje tävlingen under höstenoch vi kan nu se att ledningen hålles av Gällinge-Idala och Vallda hembygdsgillen. Titta i resultatmatrisen Resultatmatris-nov 2015 . Frågorna på temat ”Förbindelser” ser du här Fragor till 22 nov-15 .

Våren 2016
Fredag 22 januari
Tävlingen arrangerades av Lindome hembygdsgille i Johanneskyrkan i Lindome. Omgångens segrare blev Fjärås och Ölmevalla, som båda fick 11 poäng. Totalt sett leder nu Fjärås hembygdsgille. Resutatmatrisen visas här Resultatmatris-jan-2016 . Frågorna visas här 2016-01-22_NordHalland_mod .

Söndag 21 februari
Tävlingen arrangerades av Älvsåker hembygdsgille i Älvsåkersgården. Fjärås ligger fortfarande i toppen men hotas av Vallda och Gällinge-Idala. Resultatmatrisen visas här     Resultatmatris-feb-2016.  Frågorna visas om du klickar här  Fragor .

Söndag 20 mars
Tävlingen arrangeras av Fjärås hembygdsgille. Fjärås gille låg i täten när sista omgången startade och Fjärås blev totalsegrare i säsongens frågetävling. Frågorna i denna omgång visas här Fragor_20160320 , de fina bilderna som tillhörde alla frågor visas dock inte.Omgångens resultat och säsongens totalresultat framgår här Resultatmatris-mar-2016.
Fjärås hembygdsgille fick gå vidare till Hallandsfinalen och gick därifrån med hedrande resultat.

————————————————————————————————–