Hembygdsgillen

I Nordhallands Hembygdsförening ingår 13 sockengillen i norra Halland. Flera av dem har egna hemsidor. Nedan redovisas gillena och deras ordförande samt ev. epost och hemsida.
OBS! För att försvåra automatisk sökning efter epost-adresser har @-tecknet ersatts av $$$.

Fjärås hembygdsgille
Margaretha Eriksson, Torpa kvarnväg 182, 439 74 Fjärås
Tel:           0300-54 43 69
E-post:      torpa1362$$$gmail.com
Hemsida:    www.hembygd.se/fjaras-hembygdsgille

Frillesås-Landa hembygdsgille
Roland Lagesson, Löftaåvägen 6, 439 62 Frillesås
Tel:           0340-65 00 12
E-post:     lagesson.frille$$$gmail.com
Hemsida:    www.hembygd.se/frillesas-landa
Hembygdsgården Snogge, som ligger nära Frillesås kyrka, kan hyras för mindre sammankomster. Förfrågan genom Karin Svensson tel 0340-654358.

Förlanda hembygdsgille
Kjell-Åke Rinnarv,  Älskogsbräcka 21, 439 92 Onsala
Tel:            0706-31 25 70
E-post:      info$$$kulida.se

Gällinge-Idala hembygdsgille
Hans-Börje Oskarson, Grytehöge lid 10, 439 63 Fjärås
Tel:           0340-65 21 33
E-post:      hans.borje$$$telia.com
Hemsida:    www.hembygd.se/gallinge-idala/

Hanhals hembygdsgille
Ann-Helen Davidsson,  Gressela Gamla väg 39,  439 73  Fjärås
Tel:          0300-54 12 90
E-post:     ann-helen.davidsson$$$telia.com
Hemsida:   www.hembygd.se/hanhals

Kungsbacka hembygdsgille
Eva Nordieng, Linimentvägen 9C, 434 32 Kungsbacka
Tel:            0300-282 72,  0707 632632
E-post:        eva.nordieng$$$gmail.com
Hemsida:  www.hembygd.se/kungsbacka 

Lindome hembygdsgille
Astrid Waldefors, Tråkärrsslättvägen 41, 427 51 Billdal
Tel:          031-91 04 93
E-post:     bert.waldefors$$$gmail.com
Hemsida:   www.lindomehembygdsgille.nu

Onsala hembygdsgille
Gunnar Carlsson, Apelrödsvägen 129, 439 33 Onsala
Tel:              070-579 57 06
E-post:       underliden$$$telia.com
Hemsida:   www.hembygd.se/onsala-hembygdsgille

Släps hembygdsgille
Sten Rönnbom, Trädgårdsvägen 4A, 429 33 Kullavik
Tel:
E-post:     sten$$$ronnbom.net
Hemsida: www.hembygd.se/slap

Tölö hembygdsgille
Lars Voss, Hällingsjövägen 121, 434 95 Kungsbacka
Tel:         0300-132 45,   0706-03 21 68
E-post:    [email protected]
Hemsida:  www.hembygd.se/tolo

Vallda hembygdsgille
Eva Nikell,  Videvägen 40, 434 79  Vallda
Tel:          0300-254 12
E-post:     nikell.eva$$$gmail.com
Hemsida:   www.hembygd.se/vallda

Älvsåker hembygdsgille
Ingun Adolfsson, Dalavägen 58, 434 99 Kungsbacka
Tel:        0300-213 98
E-post:   ingun.adolfsson$$$swipnet.se
Hemsida: www.hembygd.se/alvsakers-hembygdsgille

Ölmevalla hembygdsgille
Elisabeth Olausson, Dotetorpsvägen 272, 439 51 Åsa
Tel:       0300-54 44 90,  0706-654900
E-post:  elisaolaus$$$telia.com
Hemsida:  www.hembygd.se/olmevalla/

————- 0 —- 0 ————–