Bli medlem

Välkommen att bli medlem

Du kan bli medlem genom att betala medlemsavgift till vårt
bankgiro 5093-1757 eller med Swich 123 084 94 71

Glöm inte att skriva namn och e-post på inbetalningen.

Medlemsavgiften är 150:-/år för enskild person
eller 250:-/år för en familj.

Som medlem bidrar du till bevarande av och utveckling av
hembygdsgården som är ett naturligt kulturcentrum i Norberg.

Du kan vara stödjande medlem eller ännu hellre
aktivera dig och delta i vårt gemensamma
arbete med skötsel och underhåll av hembygdsgården.

Varmt välkommen