Dala-Valfrids stuga


 

Dala-Valfrids stuga, Bräckans väg, Nödinge

Dala-Valfrids stuga vid Bräckans väg, Nödinge. Backstuga från 1770-talet.
Flyttad 300 meter till nuvarande plats. Ägs av hembygds föreningen som bl.a. har friluftsgudstjänster på platsen.
Valfrid Svensson, född 8/8 1889 och död 11/2 1962 var en­de arvinge till Hedda
och Johan Svensson. Torpstugan, ti­digare belägen på Nödinge Nederstegårds utmark 6.2 Dala, är från 1700-talet och över 250 år gammal.
Från början var den byggdmed ett snedskjul på var sida, ett för kon samt ett för veden. Senare byggdes en fristående ladugård. Stugan är c:a 5.90 m lång och 3.55 m bred innehållande ett rum vilket tjänsgjort som mat- och sovrum, med jordgolv samt ett uterum med uppmurad ugn, där de bakade sitt bröd. I sov­rummet var det från början en öppen spis med en s.k. häll som de lagade sin mat på, senare hade de en kamin red spis-ringar för samma ändamål samt som värmekälla. Under 1800-talet fanns det ej någon skog i Nödinge till vedbränsle varför folk fick elda med ris, ljung och torv. Då bönderna i byn släppte sina kreatur och får på
"fjällen" ovan Bräckans backe, hade betandet och bl.a. svedjebruk
till följd att det hämmade skogen att växa.Då torpet inte kunde försörja
folket som bodde där, fick de söka sig arbete där det fanns. Valfrids fader
Johan var bl.a. anställd vid Västgötabanans anläggning och då han var läs- och
skrivkunnig hade han vissa fördelar där, eftersom han kunde hjälpa sina
arbetskamrater med lönebesvären. Val­frid själv var en tid anställd vid
dåvarande B.J. järnväg, annars var han för det mesta hemma och skötte torpet. Valfrid var född i den gamla torpstugan, och bodde där till år 1920 då han byggde en stuga på 1 rom o kök ovanför den gamla. Hans släktregister stäcker sig till år
1755 - födel­seår för Kristina Andersdotter, vilken dog år 1821. 

Förening:

Nödinge Sockens Hembygdsförening

Skapad av: (2012-05-28 09:43:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nödinge Sockens Hembygdsförening (2019-02-12 19:51:28) Kontakta föreningen