Björkärrsäng


Foto:Ann-Marie Andersson

Björkärrs äng är den bäst bevarade av Ale kommuns  få kvarvarande slåtterängar.
Den ligger strax norr om Vinningsbo gård i Bohus.
Ängen, som en gång varit åker, har inte odlats sedan 1920, dvs för nästan 100
år sedan.
Fram till mitten på 1940-talet användes ängen som betesmark.
Här finns en artrik slåtterängsflora med ett 20-tal typiska arter för denna i
dag ovanliga miljö.
Sedan 1987 hävdas ängen av Nödinge sockens hembygdsförening.

Aktuellt
Under
juli finns på ängen Jungfru Marie Nycklar.
Även nattviol och ängsskallra.
På ängen finns en bänk att vila och fika på.
Karta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Nödinge Sockens Hembygdsförening

Skapad av: (2012-05-12 20:46:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nödinge Sockens Hembygdsförening (2020-11-01 19:43:05) Kontakta föreningen