Naturstigen Vinningsbodalar


 

En vandring på naturstigen i Vinningsbodalar leder genom en av Ale kommuns bäst bevarade ädellövskogar, med alm, lönn, lind och hassel. På en sida av stigen, i en djup ravin slingrar sig Almekärrsbäcken med sandbankar, forsar och lugna ström- sträckor, på den andra reser sig en brant urbergsvägg. Denna stig har nyligen fått sanka partier överbryggade med spänger för att underlätta framkomligheten och förnyade informationsskyltar. Arbetet har utförts av föreningen "Naturstigen Vinningsbodalar" som numera ingår i Nödinge sockens hembygdsförening.
 

 

 

Förening:

Nödinge Sockens Hembygdsförening

Skapad av: (2012-05-12 20:46:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nödinge Sockens Hembygdsförening (2020-10-31 14:14:05) Kontakta föreningen