Våra byggnader


På Backa äger vi Smedjan samt ett mindre uthus och förfogar över Mejeriet, ett magasin samt Trädgårdsmästarens. Dessa byggnader och all mark tillhör Ale kommun och vi betalar ”hyra” genom att underhålla husen, ansa gräsmattor m.m. Vår förening har  arrendemark vid Bräckans väg med Dala-Valfrids stuga och tillhörande uthus..
Föreningen ”Naturstigen Vinningsbodalar” erhöll medel från Leader Göta älv till upprustning av stigen som leder från Bäckvägen i Bohus upp till Björkärrs äng. Här har ett antal spänger lagts ut och infotavlor rustats upp.  Björkärrsäng , en gammal slåtteräng, vårdas sedan 1980-talet av föreningen.
Underhåll av Naturstigen Vinningsbodalar är också föreningens ansvar.
Hembygdsföreningen hemside adress är www.hembygd.se/nodinge

Trädgårdsmästarbostaden, Backa

Smedjan och Trädgårdsmästarbostaden, Backa

Förening:

Nödinge Sockens Hembygdsförening

Skapad av: Göran Åkerlund (2012-05-13 20:30:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nödinge Sockens Hembygdsförening (2018-12-31 19:45:41) Kontakta föreningen