Mejeriet


Byggnaden fungerade länge som gårdsmejeri och har även tjänstgjort
som bakstuga och förvaringsutrymme för frukt. 1980 fick hembygdsföreningen dispositionsrätt av Ale kommun och har sedan dess ombesörjt dräneringsarbeten, restaurering av kök och rum i nedervåningen samt av två rum i övervåningen. Dessutom har med hjälp av Ale kommun och donatorer ett helt nytt yttertak bekostats 1980.

 

Förening:

Nödinge Sockens Hembygdsförening

Skapad av: (2012-05-24 16:50:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nödinge Sockens Hembygdsförening (2019-02-12 19:53:56) Kontakta föreningen