Bygdeband


Bygdeband är en rikstäckande föreningsdriven databas för lokalhistoriskt material för Internet. Arkivet är öppet för alla som vill söka i materialet. Bygdeband är uppbyggt  efter platser, exempelvis städer, byar, hus eller torp. Till platserna finns personer, bilder, ljudfiler eller andra filer och dokument knutna.

Föreningar som är anslutna till SHF har rätt att kostnadsfritt använda Bygdeband. I Bygdeband kan föreningen ladda upp…

  • Fotografier på platser, personer, föremål, handskrivna dokument, kartor med mera.
  • Textdokument kring händelser, personliga berättelser och med mera.
  • Ljudupptagningar av berättelser, intervjuer, samtal, musik eller annat.
  • Filmer.

hemsida: www.bygdeband.se

Förening:

Nödinge Sockens Hembygdsförening

Skapad av: (2015-02-20 17:23:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nödinge Sockens Hembygdsförening (2019-02-12 19:48:08) Kontakta föreningen