Föreningshistoria


ÅTERBLICK på Hembygdsföreningens verksamhet 1976 – 1991
av förre ordf Roland Holmquist.

Vår förening har hunnit bli 15 år. Vad har vi
gjort un­der dessa år? Inte så mycket säger kanske somliga, men det har nog
blivit en hel del trots allt. Genom kommunens välvilja fick vi tillgång till byggnader på Backa gård i Nödinge. Det har medfört mycket arbete med iordningställande av de lokaler som ingår i föreningens om­råde.
Tidigare har skrivits om Dala-Valfrids stuga. Invigning den 28:e sept. 1980.
Den var i mycket dåligt skick vid övertagan­det och  Nils Augustsson har lagt ned mycken möda på att restaurera den. Mejeribyggnaden på Backa har genomgått stor renovering på många sätt. F.d. kuskbostaden är nu bibliotek och styrelse­rum. Här liksom i köket fodrades utbyte av nästan allt trä­virke. Den gamla bakugnen är åter användbar. Hela ytterta­ket lades om och förseddes med nytt tegel hösten 19??.
Trädgårdsmästarbostaden, byggd 1875, är fullt möblerad och används vid visningar. Zetterlinds smedja fick vi som gåva av smedens sonson Sig­vard. Den flyttades till Backa, ställdes jordning och kun­de invigas 17.e sept. 1988. Vi fick även införliva Zetter­linds
gamla verktyg, vilket gladde oss mycket. Det är inte bara hus vi sysslar med. Föreningen har un­der åren som gått fått många gåvor såsom verktyg, textili­er, redskap, böcker och mycket annat.
På servicehus och bibliotek bedrivs utställningsverksam­het och vi har bl.a. försökt återuppliva minnet av perso­ner inom vår socken, vilka på ett eller annat sätt haft för­mågan att göra något utöver det vanliga. Några exempel föl­jer här nedan.
1978 på Bohus bibliotek, utställning över konstnären Johan Janssons verk. Jansson var verksam i Bohus, levde under åren 1882-1961 och är bl.a. känd för sina tavlor med vintermotiv från bygden.
1979 visades fina sniderier på Surte bibliotek av den i vår socken kände träsnidaren Valfrid
Andersson. Detta kom till stånd tack vare sonen Rune och snälla människor som
vågade låna ut sina dyrgripar.
I slutet av 1920-talet kom tunnbindare Pettersson till Bohus och EKA-fabriken. Här startade han tunnbindarverk­stad. 1980 ordnades på biblioteken i Surte, Bohus och
Nödinge en utställning med anknytning till denna verksamhet.
1981 var turen kommen till surtekonstnären Idoff Rosin, mest
känd som skulptör men även för oljemålningar och ets­ningar. Denna utställning
kanske är den som skapat mest in­tresse, den "vandrade" nämligen
vidare till Lödöse och Troll­hättan. Det planeras även ett Rosinrum i
Glasbruksmuseet i Surte.
1982 genomförde alla hembygdsföreningar i Ale en uppskat­tad dräktparad 1
Medborgarhuset, Ledet. Sara Margaretha Boh­lin från Lerum visade sina dräkter
med mannekänger från vår kommun.
Vid Nödinge kyrka ligger konstnärinnan Saga Walli, som avled 1975, begravd. Hon var under sommarmånaderna på 50-talet bosatt i Nödinge och 1985 beslöt styrelsen att vår
förening skulle undersöka möjligheterna att visa något av hennes konst. Sonen
Bo kontaktades och med hans hjälp lyck­ades vi få ihop en fin utställning.
Många var villiga att låna ut tavlor och berätta om Saga Walli, som mest är
känd för porträtt av män och kvinnor i kyrkans tjänst. Därtill har hon målat
ett flertal altartavlor och helgkort.
Surte har haft flera konstnärer, t.ex. en bildhuggare vid namn Carl Friberg. 1987 lyckades vi med Fribergs barns hjälp ordna en utställning på Surte bibliotek. Vid arbete härmed framkom mycket som var intressant.
Under de senaste åren nar hembygdsföreningen även gått in på naturvård. Bl. a. bedrivs verksamhet i Vinningsbo da­lar i Bohus. Här ar det främst Åke Aronsson samt Sven och Georg Alexandersson som ägnat si g åt röjning, slåtter och iordningställande av en naturäng. Vill Du vara med i vårt fortsatta arbete att bevara nu­tid till framtid så hor gärna
av Dig.

 

 

Förening:

Nödinge Sockens Hembygdsförening

Skapad av: (2012-12-07 17:05:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nödinge Sockens Hembygdsförening (2019-02-12 19:58:12) Kontakta föreningen