Medlemskap o kontakt


Avgiften är 70:-per medlem. 140:- för familj.  Bankgiro  5243-1897
Glöm ej namn och adress.

Ni kan kontakta oss per telefon, e-post eller vanlig post.

V.ordf Sven Pettersson Nödinge 0303 229473
Sekr: Anna Lisa Karlsson Bohus 031 980340
Kassör: Yvonne Andréasson Surte 031 982422, 0702 131743
Göran Åkerlund Bohus 031 981711 0702 225849

Besöksadressen till föreningens lokaler är  Mejeriet på Backa Säteri, Säterivägen 2, 44935 Nödinge.

Webbredaktör: Göran Åkerlund 031 981711, e-post: [email protected]

Editerad av: Göran Åkerlund (2019-06-09 20:45:20)