Fornminnen i Värends Nöbbele


Hembygdsföreningen arbetar sedan många år med att inventera fornlämningar. Det kan röra sig om gravar av olika slag, gravområden, milstolpar eller historiskt minnesvärda platser. Materialet dokumenteras genom att platsen märks ut på kartor och förtecknas i listor som förvaras i pärmar på Mårtensgården.  I terrängen har i många fall gjorts markeringar genom en påle med skylt som visar nummer och platsens namn. Försök görs nu med att ta bilder på platserna och att det senare ska gå att visa dessa på den här hemsidan.

Förening:

Nöbbele Hembygdsförening

Skapad av: Jan Andersson (2019-02-19 09:28:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan Andersson (2019-02-19 09:50:30) Kontakta föreningen