Kulturnamnskommittèn


Image

Beskrivning: Lingakällan

Kulturnamnskommittèn inventerar och dokumenterar minnesvärda platser i Nöbbele socken. Exempel är gamla torp och gårdar som inte längre brukas eller finns kvar. Det kan också röra sig om fornlämningar av olika slag, mötesplatser, gamla dansbanor, vägar, källor o.s.v.

Platsernas belägenhet märks ut på karta. I terrängen sätts en stolpe med nummer och namn. Karta och förteckning med ev. information förvaras i Mårtensgården. Försök pågår med att göra materialet tillgängligt digitalt

Förening:

Nöbbele Hembygdsförening

Skapad av: Jan Andersson (2019-02-17 17:52:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan Andersson (2019-03-03 18:15:09) Kontakta föreningen