LEA - Lokalekonomisk analys


En lokalekonomisk analys (LEA) kan liknas vid en ekonomisk marknadsundersökning. Hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna spenderas i vår bygd och hur mycket läcker ut? Men LEAn rymmer också mycket mer än så! Här finns sammanfattande uppgifter om historik, service, kultur, fritid och föreningsliv, arbetsplatser och kommunikationer i bygden. Här finns funderingar kring nuläge och utmaningar, styrkor möjligheter och potential samt inte minst en vision för hur vi vill att vår bygd skall vara i framtiden. Hur kan vi alla göra skillnad för att nå dit?

Den lokalekonomiska analysen för Njutångers socken - Iggesund och Njutånger har arbetats fram av Iggesunds Intresseförening och Njutångers sockens hembygdsförening och kan laddas ner som pdf via länken nedan:

LEA_Njutångers socken_Iggesund_och_Njutånger

Förening:

Njutångers Sockens Hembygdsförening

Skapad av: (2018-11-20 17:41:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Njutångers Sockens Hembygdsförening (2019-03-28 18:32:43) Kontakta föreningen