Fiske och sälfångstmuséum


Hembygdsföreningen har ett muséum för fiske och sälfångst till Borka Brygga i Enånger. Där har vi en naturlig fiskemiljö, där finns många gäster sommartid och en restaurang.  

                     

Museet innehåller alla former av redskap o.likn. från 1700-talet och framåt. Vi har byggt upp en genuin interiör med sjöbod och fiskarstuga och där finns en hel del dokumentation angående redskap och fångstmetoder.

Utflyttningen på våren till skärboningen började med att manfolket direkt när sjön gått upp började frakta ut en del bohag och annat. De flesta fiskare hade inte råd att hålla sig med dubbelt bohag, man måste därför frakta allt fram och tillbaka mellan hemmet och skärboningen och det kunde ta tre fyra dagar innan det nödvändigaste var ute.

 Från den inre delen av Njutångersfjärden ut till fiskelägena är det ca tio kilometer. Att ro ut med en stor skötbåt och dessutom med en tung ko var ett hårt arbete. Det berättas att en ung flicka i början av förra seklet gjorde en resa med en ko ut till fiskeläget. Därefter tillbaka till Njutångersfjärdens inre del där hon hämtade en handikappad pojke, samt andra saker som skulle ut till fiskeläget. På kvällen fick hon ro hem. Det blev en sträcka på fyra gånger tio kilometer, samma dag!

 

Förening:

Njutångers Sockens Hembygdsförening

Skapad av: Njutångers Sockens Hembygdsförening (2014-08-19 10:56:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Njutångers Sockens Hembygdsförening (2015-05-20 12:11:54) Kontakta föreningen