Njutångers kyrka


Njutångers kyrka skulle kunna utgöra urtypen för vad som besjungs som ”fädernas kyrka”. Den är gammal, vacker och i många avseenden genuin. Den byggdes redan på 1200-talet, vilket var ett tidigt skede av kristendomen i denna del av landet. Den har senare byggts ut och i stort sett fått en fördubblad storlek. Den byggdes mitt i Kyrkbyn alldeles vid fjärdens strand. P.g.a. landhöjning finns numera såväl åker och äng som gamla E4 mellan kyrkan och havet.

Kyrkans klockstapel återuppfördes efter ryssarnas härjningar på 1720-talet. Den tidigare Klockstapel byggdes 1535. Varför är kyrkan vacker?. Kanske därför att den känns ”riktig” i en gammal miljö som vår. Den är liten, vacker och känns äkta på ett sätt som nya arkitektritade kyrkobyggnader sällan kan upplevas. Kyrkan är rikt dekorerad i taket från 1500-talet (liknande utsmyckning finns på väggarna, men blev övermålade under 1700-talet. Det finns ett rikt innehav av skulpturer, många, liksom altarskåpet av Haakon Gullesons hand (1500-talet). Gulleson var född och verksam i Fläcka stax utanför sockengränsen till Enånger. Det äldsta föremålet är en dopfunt av kalk från Gotland (1200-talet).

Kyrkan renoverades på 50-talet, men på ett varsamt sätt. Kyrkan betyder givetvis mycket i en kulturbygd – oavsett vad vi har för trosuppfattning. Den är och förblir en hörnpelare i vår kultur och kanske tillflykt för lugn och kontemplation. När man blickar ut från kyrkbacken och ser hav, åkrar, skog och bebyggelse – då ser man Njutånger!

Förening:

Njutångers Sockens Hembygdsförening

Skapad av: Njutångers Sockens Hembygdsförening (2014-08-19 12:20:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Njutångers Sockens Hembygdsförening (2015-05-20 12:11:55) Kontakta föreningen