Kalendarium 2019


Söndag 31 mars kl. 14

Möte på Folkets hus

Samtala om vad vi vil med Sofieholmsområdet

Läs mer utförligt i Njutångersgruppen på Facebook, affischer och
i HT under föreningsnytt!

Editerad av: Kjell Kroon (2019-03-28 21:50:55)