Medlemskap


Naturligtvis är alla intresserade välkomna som medlemmar. Det är lätt att bli medlem. Årsavgiften för i år

, eller

Du kan registrera Dig som medlem genom att betala avgiften till

Glöm inte att ange namn och adress (och gärna också mailadress). Du kan också kontakta någon av oss i styrelsen så sänder vi ett inbetalningskort

Editerad av: (2017-08-17 20:56:18)