Bli medlem

OBS! En liten höjning av avgiften!
Den är från i år 150 kr för enskild och 200 kr för hel familj!
Som medlem är du med och stödjer föreningen och dess verksamhet.
Betala till bankgiro  172-7478  eller använd swish 123 037 63 84
Ange namn, adress och gärna epost.