Fartygsvrak i Njutångersfjärden…

…ska vi få höra mycket om söndagen 29 juli kl. 16. Vi ses vid Sofieholm (vid kraftstationen). Jan-Olof Stål och Jan Engman berättar och vi tittar också på de rester av ångbåten Svea som kommit fram vid muddring under sommaren. Ta med egen kaffekorg. Varmt välkomna!

Utflykt till Kösen…

…och flottningslämningarna där blir det på måndag 16 juli. Samling kl. 16 vid S:t Olofsgården för samåkning. Väl på plats blir det historia, berättelser och lite dragspelsmusik. Fikaförsäljning! Varmt välkomna ska ni vara!

ÅRSMÖTET

Hembygdsföreningen kallar härmed till årsmöte söndag den 29 april kl. 15
Platsen är som vanligt S:t Olofsgården. Sedvanliga ärenden.
Kallelse och förslag till föredragningslista kommer via post/e-post till medlemmarna. Kaffe och smörgås kommer finnas. Försäljningen på lotteriet av en Hembygdsdräkt förlängs! Se under flik ”Lotteri”.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer det att finnas möjlighet för intresserade att få information och hjälp att söka i databaserna FMIS (Fornminnesregistret) och Lantmäteriets Historiska kartor. Intressant! VÄLKOMNA!
☺

Månskensskridskor 28 januari…

…  en mysig kväll på Njutångersfjärdens is i samarbete med Friluftsfrämjandet, Hudiksvall, söndagen 28 januari! Bana plogad på norra sidan. Kaffe- och korvförsäljning kl. 17-19. Välkomna!

Ingen filmkväll 21 november

Men snart är lämplig lokal för filmer med tema kolning och flottning tillgänglig för oss. Program och nytt datum presenteras inom kort!

Kalaset en succé

STORT TACK
till alla som bidrog på olika sätt till
en fantastiskt lyckad fest när
Njutångers sockens hembygdsförening
firade 80 år.

Njutångers Hembygdsförening

Välkomna till Njutånger Socken, en traditionsrik, vacker och kulturellt intressant kustbygd strax söder om Hudiksvall i Hälsingland.

Njutångers Sockens Hembygdsförening har nu funnits sedan 1937 – en aktningsvärd ålder för en hembygdsförening. I första hand vill vi bevara och värna om socknens historia och kulturarv. Detta genom att samla och vårda föremål och information om vad som varit, slå vakt om gamla berättelser,historier och traditioner och göra detta tillgängligt för medlemmar och andra intresserade.

Vi har ingen egen traditionell hembygdsgård. Vi disponerar en gammal mangårdsbyggnad intill S:t Olofsgården. I detta hus finns delar av samlingarna och vi har försökt inreda lokalerna i en stil som närmast anknyter till slutet av 1800-talet.