Vi har med stöd av landsbygdsprogrammet gjort följande investeringar på vår hembygdsgård.

Restaurerat ett av härbrena, byggt helt ny utomhusscen. Tjärat och förbättrat taket på skogs och flottningsmuséet, och taket över timmerkälken. "Löfblads ateljé" har renoverats och erhållit ändamålsenlig entré.

Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Image

 


Förening:

Njurunda Hembygdsförening

Skapad av: Inga Öström (2022-01-20 10:12:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Hultgren (2022-06-21 10:19:52) Kontakta föreningen