Livet i Lergökastan


Anna Birgitta Rooth: Livet i Lergökastan

Livet i Lergökastan bygger på intervjuer gjorda omkring 1940. Boken gavs ut till staden Ängelholms 450-årsjubileum 1966. Detta är ett namnregister över personer, gator m.m. som nämns av sagesmännen. Använd din webbläsares sökfunktion för att leta!

Agard, Carl Hjalmar 15,51
Ahlstedt, spelmän 38,79
Aktiv (pråm) 17
Anderholm, kronojägare 28
Anderholm, Magnus 28
Andersson, barnmorska 29
Andersson, Gunnar 10 (Stortorget; möbelaffär)
Andersson, krögare 29,68 (Hotell Norden)
Andersson, Mimmi 29
Andersson, Olof 9,18 (kakelugnsmakare)
Andersson, snickare 4,43,59
Andreasson, kronojägare 27
Anna (ångbåt) 7
Apotekaregränden 73 se även Rönnegatan
Apoteket 74
Arnholt 5
Bager, överste 23
Barnekow, friherrinna 43
Barnekows hus 43 (Storgatan 7. Posten)
Barnekows villa 12,45,94 (Trädgårdsg. 10. Skola, spökhus)
Barnekowsdräkten 4 (fiske)
Beata 98
Bengtsson, Arvid 28
Bengtsson, Axel 55 (meddelare; född 1857)
Bengtsson, B., mejerist 43
Bengtsson, brevbärare 54
Bengtsson, E. 55 (meddelare; född 1889)
Bengtsson, spannmålshandl 41
Berch, major 77 (Össjö)
Berg, färgare 59
Bergenstråhle, C., överstelöjtn 43 (Trädgårdsg. 3 = Södra kyrkog.)
Bergklint, fröknarna 54,74 (flickskola)
Bergmans 45 (Storgatan 6B)
Bjärby, urmakeri 84
Björkkvist, caféägare 76
Björneborg 28
Blåsarebacken 74
Boberg, Alida 72 (Storgatan 118; spåkärring)
Boberg, handskmakare 52
Bolags-Kristina 71
Borgcrantz, bageri 84 (Storgatan 37)
Borgmästaregården 73 (Vattengatan 3)
Borgmästaregården 74 (Östergatan 24; vid mejeriet)
Borgström, kemikaliehandl 73 (hörnet Storg./Vatteng.)
Brunnsbolaget 66
Bryggeriet 75
Café Hörnet 76 (Järnvägsgatan 1)
Café Iris 35 Storgatan 20
Café Rönnevik se Kafé Rönnevik
Carlsson, C.A., grossh. 17,39,67,76
Christians krog 26,76 (Rebbelberga krog)
Christiansson, målare 28
Cirkus Altenburg 47
Cirkus Hocke 47
Dahlström, lärare 16,45,50 (Östergatan 2)
Danielslund 12
Danielslundsgatan 12
Danmark, kronojägarbostad 27
Danska flottan 4 fiske
Davidsson, plåtslagare 35,60 (Storgatan 19)
Dock, fröknarna 45
Duvan (pråm) 17
Ehrenbergs, manufakturaff. 57
Ekelund, hökeri 51 (Storgatan 48)
Ekroth, Bina 87 (meddelare; född 1866)
Ekroth, Frans 87 (meddelare; född 1866)
Ekroth, fru 22
Elida (jakt) 15
Engelholms sparbank 71
Engelholms tidning 42 (Järnvägsgatan 21)
Ernberg, bageri 84 (Storgatan 65)
Errarp 13,24
Fagerström, Johanna 57 (manufakturaffär)
Falken (pråm) 17
Far i hatten 10,68 (krögare)
Fattighuset 71
Feltenborg, fanjunkare 13
Fina, handsksömmerska 95
Flygare, Malte 15,17,67
Framnäs 94 (Österg. 2; skola)
Francke, O., bagare 84 (Storgatan 58)
Francke, postmästare 43
Fredrikssen 14
Friberg, garvare 52,59 (Storgatan 14)
Frickamöllan 12
Fridhem 40,58
Gamla järnvägsstation 25
Gamla torget 46
Gillbergskan 76
Glimstedt 3
Godtemplarhuset 74 (Skolgatan 8)
Granstedt, Anna 64 (meddelare; född 1875)
Granstedt, garvare 76 (Järnvägsgatan 3)
Granstedt, J.A., handlare 15,17,51 (Storgatan 72-74)
Granstedt, konservator 104
Granstedt, N.C., handlare 15,51,62 (Storgatan 33)
Granstedt, Peter 60
Grubb, fröknarna 24
Grubbagården 13,24
Gröna torg 23,46,74,78
Grönvall, Anna 9
Grönvall, Jöns 9
Grönvall, Wilhelm 9
Grönvalls (garveri) 59,67
Gubbakarlen 14,24
Gullbergskan 84
Gåsahalsen 5 (fiske)
Gästgivaregården 75,91
Hagelkvist, lärare 16,37,45
Hagelkvist, Rosa 55
Hallberg, barberare 23
Hallinga-Kristina 83 (kakkäring)
Hammar, H.B., prost 71 (Storgatan 63)
Hansson, kakelugnsfabrik 18
Hansson, postexpeditör 44
Hansson, Pål 12 (Kafé Rönnevik)
Haradal 7,17,27
Hedemark, C.G.L., sadelm. 36,60 (Storgatan 17)
Helmers cigarraffär 44 (Järnvägsgatan 23)
Henricson, Hugo, handlare 10,25,75
Henriette (jakt) 15
Hilford, handlare 51
Hilma, handsksömmerska 95
Hindriksson, Sven 30
Hjort, F., häradshövding 54
Hjälmlund 80
Hofverberg, prost 63 (Rebbelberga)
Holm, handlare 51
Holm, kantor 49
Holmkvist, källarmästare 61,75
Holmkvist, Ola 62,69 (polis)
Holmstedt, postmästare 44
Holmström, krukmakare 1
Hotell Hoppet 17,92
Hotell Norden 10,26,67
Hotell Thor 58,65,75,91,93
Hotell Vega 10
Husarskvadronen 38,47,94
Hylander, fru 110 (meddelare; född 1861)
Hägglund, Charlotta 96 (handsksömmerska)
Hästtorget 7,23
Höja 51,67,68,77
Inge, fattighushjon 73
Jeppsson, Lambert, handl. 15,64
Jerusalem 6,8,26,38,48,67,93 (Storgatan 81)
Johansson, handlare 26
Johansson, lykttändare 72
Johansson, Otto 94 (meddelare; född 1871)
Jonsson, Th., handlare 51 (Storgatan 25)
Jönsson & Lundgren 51,58,64 (Stortorget; manufakturaffär)
Jönsson, Tue 27
Kafé Rönnevik 12
Kake-Kristina, kakkäring 83
Kallenbergs tegelbruk 25,48
Karl XVs bro 5,8,48,50,65,70
Karlberg 6,8
Karlberg, "Gossen" 38
Karlberg, fiskare 38
Karlberg, Karl 32 (meddelare; född 1873 i Ählm)
Karlberg, Stava, handssömmerska 95
Karlshälla 75
Kastengren, lykttändare 72
Killberg, J.P., bokhandl. 44,88 (Järnvägsgatan 25)
Kitta Grå 73
Kjerrström 62
Kock, Frans, prost 51,106
Kron, fröken, hattaffär 57
Kronholms gård 13
Kronojägarbostället 27
Kronoslätt 72
Kronprinsens husarer 38,47
Krüger, Johannes 14
Kull, Jacob 11 (Kulltorps ägare)
Kurir (pråm) 17
Kyrkodammen 27
Landskrona löpare 10,33
Larsa vång 40
Larsson, krukmakare 1
Laufert, Amandus 29
Laufert, Augusta 29
Laufert, Johan 29
Laufert, kronojägare 29
Laufert, Wilhelm 29
Laxa Per, fiskare 81
Leijonsköld-Oxenstierna, Mårten Gabriel 65 (tullinspektor, författare)
Lilla gatan 8,17,48
Lilla hemmanet, Skörpinge 58
Lilla sandvången 40
Lilleskog 74,79
Lindau, Nils 77
Lindberg, kakelugnsfabrik 18
Lindkvist 20
Lindkvist, Eva 95
Lindqvist, färgare 59
Linnea, blomsterhandel 76
Ljungen 28,40,76
Ljunggren, fanjunkare 72
Lovisa, handsksömmerska 95
Luckedräkten 5 (fiske)
Luffareskogen 24
Lundahl, skomakare 7
Lundberg, handlare 51,58,64
Luntertun 17,81
Lusknäckaregatan 74
Lustig, Johannes 45
Lövdahl, stadstjänare 70
Margretetorp 92 (gästgivaregård)
Mathålan 5 (fiske)
Mattsson, E., tandläkare 54,68 (Storgatan 51)
Mejeriet 74
Melander, snickare 4
Melanders 7
Melin, Nils, lärare 45
Munka Ljungby 94
Munka Ågård 14,51,79
Murman, J.F., bagare 24,67,83,84 (Storgatan 79)
Mölledammen 12
Möller, affär 51,96
Möller, Albin, handlare 26,36,51
Möller, C.W., apotekare 74
Möller, Oliva 99 (meddelare; född 1887)
Mühlenfels, major 6,43
Najaden (pråm) 17
Nelson, slaktare 42
Netterström 20
Nils Hållkarl 30,34,40,75
Nilsson & Christiansson 38,49,63,67 (Storgatan 66)
Nilsson, Adolf 39,68 (Storgatan 48)
Nilsson, Anders, kusk 13
Nilsson, August 75 (skjutskarl)
Nilsson, fröknarna 57 (hattaffär)
Nilsson, John, järnhandl.43 (Storgatan 49)
Nilsson, kronojägare 12
Nääsamagasinet 39
Odd Fellow-huset 73
Olander, Hj., handlare 51,64 (herrekipering)
Olsamagasinet 39
Olsson, betjänt 63 (Vegeholm)
Olsson, veterinär 28
Oséen, A.Th., rektor 66
Oxenstierna, baron 65
Palm, Johannes, bagare 84
Paulson, G.A. 44 Järnvägsgatan 23
Pella i Höja 98
Pelle "Hossjan", spelman 79
Persson, Christian 76 (Rebbelberga krog)
Persson, Elof, handlare 29 (Storgatan 106)
Persson, Hilma 26
Persson, Ida, affärsidkare 76 (Storgatan 56)
Persson, krögare 26
Perssons tegelbruk 18,25
Petersson, Hj., bagare 84,113
Petter Sid 77
Pettersson, "korkarna" 79 (spelmän)
Pettersson, Axel, spelman 79
Pettersson, Petrea 57 (hattaffär)
Pocke 10,25,48 (brandman m.m.)
Pomona 51 (Storgatan 45)
Posse, Lage 28,58,66
Posten 43f (Barnekows m.fl.)
Prästgården, gamla 40 (Storgatan 15)
Prütz, Anna 112,114 (meddelare; född 1886)
Pålsson, bagare 24
Pålsson, Gustav 110 (meddelare; född 1857)
Pålsson, Nils Petter 77
Rathen, lantbrukare 72 (Kronoslätt)
Rebbelberga krog 76
Reimer, major 13
Reimers Anders, kusk 13
Rektorsskolan 66
Richman, ryttmästare 80
Ringdahls 74 (Östergatan 22)
Risberg, fröknarna 57 (manufakturaffär)
Rosander, Herman, disponent 29,43,68,76 (bryggare; Järnvägsgatan 9)
Rosen, greve 28
Rosenholm 65 (Höjavägen 1)
Ruh, fröknarna 35 (Storgatan 80)
Rönnefors 5
Rönnegatan 48,69
Rönneholm 7,50
Rönnevik 12
Salomonsson, Anna 102 (meddelare; född 1871)
Sandberg, W., guldsmed 62,88 (Storgatan 57)
Sandström, fru, född Kron 76
Sandvången 40,63,74
Savarin, fröknarna 59
Scala, biograf 47
Scheer, E.G. 1-3 (krukmakare, meddelare; f. 1892)
Scholander, doktor 63
Schön, Pella, kakkäring 83
Segerström, fru 12
Segerström, herr 26
Sibirien 28
Sid, Petter 77
Sjöbeck, kakelugnsfabrik 18
Sjöberg, tunnbindare 36
Sjödammarna 27
Sjölander, fröken 54
Skandinaviska banken 73
Skansen 17
Skogsskolan 12
Skolgatan 74
Skånne, korkskärare 52
Skälderhus 79
Smedjegatan 34
Snäppan (skuta) 15
Sockerbruket 67
Sonesson, krögare 33,73 (hörnet Storgatan 43/Vattengatan)
Spannarp 111
Spannarpa spöke 111
Spritbolaget 71
Stadsparken 66,74,78,95
Standard, cykelaffären 13,34
Starby 67 (pråmfart)
Starlings 5
Stava (Karlberg), handsksömmerska 95
Stoltz 14
Stora sandvången 40
Stortorget 46,92
Sträng, Petter, spelman 79
Strövelstorp 45
Stéen 44
Svalan (skuta) 15
Svanen (pråm) 17
Svarta Fredrik 14,24
Sven i Vången 7,40,74 (Skolgatan 11)
Sven skjutsare 98
Sven Spelman 80
Svensa Olof 7
Svenskehög 3,38,74,79,93
Svenskehögsgatan 74
Svensson, Birger, järnh. 43 (Storgatan 50 B)
Svältenfält 28
Södergrens 47,51 (Storgatan 53)
Södra planteringen 24
Tegelbruket 48,68,98
Tegelvången 40
Tells hus 94
Temperance 13
Tengvall, C.A., smed 25,74
Thorslund 7,12,36,50,61,65
Thorén, postmästare 44
Tingshuset 7
Tingstorget 13,23,38,46,78
Tomtebo 12 (Danielslundsg. 5)
Tre bröder (pråm) 17
Treo (pråm) 17
Trobäck, I., snickare 40,74 (Skolgatan 11)
Troedsson, Carl 74 (Skolgatan 15/Gasverksgatan)
Troedsson, fröknarna 28
Trolle hallar 114
Trägårdh, länsman 5
Tullakrok 50,69,79
Tullgren, H., bagare 83,84 (Storg. 8. Felskrivet "Tullberg" s.84)
Turesson, Påel 28
Ugglarp 68
Vaktgatan 63
Wald, Lorents 20
Waldemarsson, fru 25 (Höjavägen 3)
Wallberg, skräddare 52
Vattengatan 48,69,73
Wedberg, C.W., apotekare 54,74
Wedenberg, guldsmedsaffär 51
Weibull, sergeant 39
Weiman, fröken 59
Wendt, C., doktor 30,44,72
Wester, W., häradshövding 71
Westerberg, smed 25
Westin, jägmästare 12
Viebkes 75
Viebusken 4 (fiske)
Wilhelmsfält 45
Willan 13,65
Vita räck 59
Vången 63,74
Yrkesskolan 45 (Storgatan 13)
Zollagården 36
Åberg, John 15,17,38,47,62
Åbergs gjuteri 35 (Storgatan 90)
Åbjörnssons 67
Åkerlund, Karl, maskinist 7
Åkesson, lärare 45
Ålderdomshemmet, gamla 71
Åvalla (43),119 (Bergenstråhles villa)
Ängavången 40,74,75
Öhman, fröken 29
Össjö 77,81,85
Österdahl 10 (Landskrona löpare)
Österdalskan, kakkäring 74,83
Östergatan 74

 

Editerad av: Johan Brinck (2018-12-16 13:24:05)