Greta Månsdotter


Född på gården Ersnäs 20.


Dotter till Magnus Knutsson Lejon och Dorotea Hansdotter.

Gift 1806 med skepparen Olof Lindblom f. 1772 ; d. 5/3 1829 Ersnäs.

Mor till Magnus Linell  f. 1806, i Gammelstad tomt 6 som hon bodde hos efter makens död.

Dog 1849 i Ersnäs.