Isak Gustavsson


Född på gården Bensbyn 10 "Nirs".


Son till bonden Gustav Jacobsson  f. 1812 och Lovisa Larsdotter f. 1815.

Dog endast 4 år gammal.