Svea Broström


Född på gården Bensbyn 2 "Smed". Bondhustru på Bensbyn 7 "Seel".


Dotter till smeden och bonden Nils Johan Broström f. 1862 och hans hustru Charlotta Brännström f. 1862.

Gift 1935 med Gunnar Eriksson f. 9/11 1907 "Seel" ; d. 9/5 1986.

Barnen Per Inge och Monika.