Johan Persson Pamp


Född på soldatroten Redbar i Björsbyn. Soldat från 18 års ålder på roten 93 Pamp i Bensbyn.


Son till soldaten till Petter Redbar och Catrina Johansdotter.

Han var soldat 1813-1846 och skrev sin dagbok åren 1834-35.

Johan Pamp soldat på roten 93 "Pamp" och en av Bensbyns 3 soldater.

Han var byns skrivkarl, han var skomakare, tillverkade nät och var dagsverkare när han inte var i militär tjänst.

Johan var också lärare dels i Bensbyn och även socknens södra byar efter avslutad militärtjänst.

Soldattorpet Pamp fanns på hans tid inne i byn nära nuvarande Nyhamnsvägen.

Hans dagbok är publicerad och kommenterad av Lars-Gunnar Boman år 1992 med titeln Pamps Dagbok 1834-35 i serien Botnica 14 utgivna av Norrbottens museum.

Två av hans söner ( Gustav Johansson och Jonas Sundberg) byggde hus ( Smedjeskatan resp. Jeon) och blev kvar i byn livet ut .


Förening:

Nederluleå Hembygdsförening

Ändrad av: Nederluleå Hembygdsförening (2019-08-01 08:20:20) Kontakta föreningen
Skapad av: Nederluleå Hembygdsförening (2008-12-28 09:28:19) Kontakta föreningen