BENGT Rudolf Johansson


Född 1925, uppväxt och bonde på gården Bensbyn 9 "Nedre Akern".


Son till Fridolf Johansson f. 1876 och Amanda Enkvist f. 1885.

Jord- och skogsbrukare.

Ogift.