Karl Gustaf Johansson


Född på gården Bensbyn no 2 "Källbers".


Son till soldaten Johan Carlberg f. 7/11 1775 på gården Bensbyn no 11 "Reut"och Katarina Hansdotter f. 1781 på gården Bensbyn no 2 "Källbers".

Dog som spädbarn.