Lydia Norlin


Bonddotter f. 1894 på gården Bensbyn 10 "PerNirs".


Dotter till bonden Johan Peter Norlin f. 1863 och Johanna Isaksdotter f,.1864.

Blev bara 10 år gammal.