Jöns Nilsson


Född på gården Bensbyn 4 "Mårs".


Son till bonden Nils Jönsson f. 1723 o från Alvik 15 och hans hustru Anna Johansdotter f. 1726 från Kalix.

Död som spädbarn