Maria Nilsdotter Storm


Född i Skatamark Överluleå . Bondhustru på Bensbyn 2 "Nöbeck". 


Dotter till soldaten Nils Johan Storm f. f. 1834 och Greta Stina Hansdotter f. 1832

Gift 1888 med bonden Nils Erik Brännström f.17/6 1851och man får 9 barn. Sex av barnen lever till vuxen ålder.

Systern Emma gift på gården Bensbyn 9 "Böning" och systern Anna Justina Nilsdotter bor på Bensbyn 5 "MaranäsAlfred"..