Jöns Andersson


Bondson på gården Bensbyn 2 "Nöbeck".


Son till bonden Anders Jönsson f. 1706 och hans hustru Anna Hansdotter f. 1706.

Dräng på hemgården.